Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

L.6474- LAN CARICOIDES

 

L.6474- LAN CARICOIDES

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6474- Lan Caricoides - Elleanthus caricoides New

Elleanthus caricoides là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

L.6473- LAN CARAVATA

 

L.6473- LAN CARAVATA

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6473- Lan Caravata - Elleanthus caravata New

Elleanthus caravata là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

L.6472- HOA LAN CAPITATUS


L.6472- HOA LAN CAPITATUS

Mọc sít bên nhau sắc tím hồng

Tạo nền rực rỡ đáng yêu không?

Đất rừng ẩm ướt Trung-Nam Mỹ

Hiến trọn cho anh phút mặn nồng.

BXP 07.04.2018

L.6472- LAN CAPITATUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6472- Hoa Lan Capitatus - Elleanthus capitatus Đst

Elleanthus capitatus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6471- LAN CAPITATELLUS

 

L.6471- LAN CAPITATELLUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6471- Lan Capitatellus - Elleanthus capitatellus New

Elleanthus capitatellus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6470- LAN BRASILIENSIS


L.6470- LAN BRASILIENSIS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6470- Lan Brasiliensis - Elleanthus brasiliensis New

Elleanthus brasiliensis là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6469- LAN BLATTEUS


L.6469- LAN BLATTEUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6469- Lan Blatteus - Elleanthus blatteus New

Elleanthus blatteus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6468- LAN BIFARIUS


L.6468- LAN BIFARIUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6468- Lan Bifarius - Elleanthus bifarius New

Elleanthus bifarius là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

 

L.6467- HOA LAN AURANTIACUS

 

L.6467- HOA LAN AURANTIACUS

Hoa em rực rỡ sắc tươi hồng

Cho những canh trường ủ ấm Đông

Trung Mỹ – Peru bền sức trụ

Chờ anh gắn kết mối duyên nồng.

BXP 07.04.2018

Sưu tập 

L.6467- Hoa Lan Aurantiacus - Elleanthus aurantiacus Đst

Hoa Lan - Elleanthus aurantiacus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6466- LAN AUREUS

 

L.6466- LAN AUREUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6466- Lan Aureus - Elleanthus aureus New

Elleanthus aureus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet

L.6465- LAN AURANTIACUS

 


L.6465- LAN AURANTIACUS

(Không có Thơ)

Sưu tập 

L.6465- Lan Aurantiacus - Elleanthus aurantiacus New

Elleanthus aurantiacus là một loài Lan thuộc Chi vần E, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.

Nguồn : Wikipedia &  Internet